Vår arbetsgång brukar se ut enligt följande

 

  1. Kontakt - kontakt via telefon eller mail för att planera ett första möte
  2. Hembesök - Inspektion och diskussion om arbetet som behöver utföras, vilket inkluderar önskade material och projektets genomförbarhet
  3. ROT-Avdrag - Genomgång av möjligheten för rotavdrag
  4. Materialåtgång - Analys av hur mycket material som kommer att behövas
  5. Offert - En skriftlig offert som inkluderar den uppskattade arbetsmängden, material, övriga kostnader samt möjliga skattereduktioner
  6. Skriftligt avtal - Efter en accepterad offert ingås ett skriftligt avtal. Eventuellt arbete utöver det överenskomna projektet kommer att räknas separat.
  1. Inköp - Nödvändigt material för projektet köps in
  1. Arbetet - Projektet påbörjas
  2. Betalning - När projektet är slutfört skickas fakturan ut. Om arbetet ger rätt till rotavdrag är denna del redan avdragen på fakturan.
  3. ROT-avdrag - Det är Renaissance Man som utföraren, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Copyright 2014 © All Rights Reserved